Wednesday, 6 April 2011

ನನ್ನ ಮೈಗೆ ಕರಂಟ್ ಶಾಕ್ ಹೊಡೆದಹಾಗಯಿತು

ವಿ.ಸೂ.: ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು: ಅಂತರ್ಜಾಲ ತಾಣಗಳಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವೆ
ನನ್ನ ದೇಹ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಪ್ರೆಶ್ ಆಗಿತ್ತು. ಮೈ ತೆವವಾಗಿತ್ತು. ನಿಧಾನವಾಗಿ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ನನ್ನ ಗಲ್ಲ ಹಿಡಿದು ಆಂಟಿ ಪರವಾಗಿಲ್ವ ಅಂದ. ನಾನು "ಗೊಪಾಲ್" ಅಂತ ಅವನನ್ನು ಅವೆಶದಿಂದ ಅಪ್ಪಿ ಮುತ್ತಿಟ್ಟೆ. ಅವನ ತುಣ್ಣೆ ನನ್ನ ತುಲ್ಲಿಗೆ ತಗುಲಿತು ನನ್ನ ಮೈಗೆ ಕರಂಟ್ ಶಾಕ್ ಹೊಡೆದಹಾಗಯಿತು. ತುಲ್ಲಿನ ಮೆಲಿನ ಶಾಟಗಳು ನಿಮಿರಿದ ಅನುಭವವಾಯಿತು. ಈಗ ನನ್ನ ತುಲ್ಲಿಗೆ ಅವನ ತುಣ್ಣೆ ಬೇಕೆನಿಸಿತು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನನ್ನ ನಾಚಿಕೆಲ್ಲಾ ಬಿಟ್ಟು, ಅವನಿಂದ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹಾಸಿಗೆ ಮೆಲೆ ಅಂಗಾತ ಮಲಗಿ ತೊಡೆ ಅಗಲಿಸಿದೆ. ಗೊಪಾಲ್ ಮೃದುವಾಗಿ ನನ್ನ ತೊಡೆ ಸವರಿ ತುಲ್ಲಿನ ಮೆಲೆ ಬೆರಳಿಂದ ಮಸ್ಸಾಜ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಕಡೆ ನೊಡಿದ. ನಾನು ಅವನನ್ನೆ ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆಂಟಿ ತುಣ್ಣೆ ಚೀಪಿ ಅಂದ. ನಾನು ಗೊಪಾಲ್ ಈಗ ಅದು ಬೇಡ, ಕೆಯ್ಯೊಣ ಅಂದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಈಗ ನನ್ನ ರಸ ನಿಮ್ಮ ತುಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೆಪರೇಶ್*ನ್, ಅಂತ ಹೆಳುತ್ತಾ ತುಣ್ಣೆ ನನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿಟ್ಟ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಚೀಪಿಸಿದ. ನಂತರ ಆಂಟಿ ಸಾಕು ಎಂದು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದ. ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವನ ತುಣ್ಣೆಗೆ ನನ್ನ ಎಂಜಲು ಸವರಿದ್ದೆ. ನಿದಾನವಾಗಿ ಹಾಗೇ ನನ್ನ ತೊಡೆಗಳ ಮಧ್ಯ ಬಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ತುಲ್ಲಿನ ಮೆಲೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟ. ನಾನು ಉನ್ಮಾದದಿಂದ "ಗೊಪಾಲ್ ಮಾಡೋ" ಅಂದೆ. ಅವನು "ಆಗಲಿ ಆಂಟಿ" ಅನ್ನುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮೊಲೆಗಳ ಮೆಲೆ ಮಲಗಿ ಸೊಂಟ ಮೆಲೆಕ್ಕಿತಿಕೊಂಡ. ನಾನು ಕೆಳಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಅವನ ತುಣ್ಣೆ ಹಿಡುಕೊಂಡೆ. ಅದು ನನ್ನ ಎಂಜಲಿಂದ ತೇವವಾಗಿತ್ತು. ಅವನು ನನ್ನ ತುಟಿ ಮೆಲೆ ಒಮ್ಮೆ ಅವನ ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ಸವರಿ "ಆಂಟಿ ತುಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ" ಎಂದ. ಆಗಲೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ನನ್ನ ತುಲ್ಲಿನ ಮೆಲೆ ಅವನ ತುಣ್ಣೆಯಿಆ ದಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಸವರುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ನನ್ನ ತುಲ್ಲಿನ ತುಟಿಗಳನ್ನು ಅಗಲಿಸಿ ತೂತಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತುಕೊಂಡೆ. ಗೊಪಾಲ್ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ತಳ್ಳುತ್ತಾ ತುಣ್ಣೆ ಪೂರ್ತಿ ನನ್ನ ತುಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ತಳ್ಳಿದ. ಗೊಪಾಲ್ ತುಣ್ಣೆ ನನ್ನ ತುಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ನುಗ್ಗುತ್ತಲೇ ನನ್ನ ಮೈ ಬಿಸಿ ಜಾಸ್ತಿಯಾಯಿತು. ತೊಡೆಗಳು ಅಗಲಿಸಿಕೊಂಡವು ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಾಲಿಗೆಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಗೊಪಾಲ್ ಒಮ್ಮೆ ತುಣ್ಣೆ ನನ್ನ ತುಲ್ಲಿನ ತುಟಿಗಳವರಗೆ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದ. ನಾನು ಸೊಂಟ ಮೆಲೆಕ್ಕೆತ್ತಿ ಕೊಟ್ಟೆ. ಗೊಪಾಲ್ ಒಮ್ಮೆಗೆ ಜೊರಾಗಿ ಹೊಡೆದ. ಅವನ ಪೂರ್ತಿ ತುಣ್ಣೆ ರಭಸವಾಗಿ ನನ್ನ ತುಲ್ಲಿನ ತಳ ಸೆರಿತು. ಮೈ ಬಿಸಿ ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿಯಾಯಿತು. ಅವನ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ತುಣ್ಣೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಗೂಟದಂತೆ ನನ್ನ ತುಲ್ಲಿನಲ್ಲಿತ್ತು, ನನ್ನ ತುಲ್ಲಿನ ತುಟಿಗಳು ಗೊಪಾಲ್ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಅಪ್ಪಿದ್ದವು. ಸುಮಾರು ಹೊತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಒಬ್ಬರ ನಾಲಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ಚಪ್ಪರಿಸಿದೆವು. ನಂತರ ಗೊಪಾಲ್ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೆಯ್ಯಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ ಅವನ ಹೊಡೆತಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೊರಾಯಿತು ಥೊಡೆಗಳು ಪಚಕ್ ಪಚಕ್ ಶಬ್ದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವು.ಜೋರಾಗಿ ಜಡಿತಾ ಇದ್ದ ಅವನು ಒಮ್ಮೆ ತುಣ್ಣೆ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದು ಆಂಟಿ ಮೇಲೇಳಿ ಎಂದ. ನಾನು ಬೇಡ ಗೊಪಾಲ್ ಹಾಗೆ ಮಾಡು ಅಂದೆ. ಅದರೆ ಅವನು ಆಂಟಿ ಮೆಲೇಳಿ ಅಂದ. ನಾನು ಸರಿ ಎಂದು ಎದ್ದೆ. ಗ್೦ಪಾಲ್ ಹಾಸಿಗೆಗೆ ಬಂದು ನಿಂತು ನನ್ನನ್ನು ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಬಗ್ಗಲು ಹೆಳಿದ. ನನಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಯಿತು.ಗೊಪಾಲ್ ತುಂಬಾ ನೊವಾಗುತ್ತೆ ಅಂದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗೊಪಾಲ್ ಇಲ್ಲ ಆಂಟಿ ತಿಕ ಅಲ್ಲ ಬಗ್ಗು ಹೆಳ್ತೇನಿ ಅಂದ.ನಾನು ಭಯದಿಂದ ಬಗ್ಗಿದೆ.ಅವನು ನನ್ನ ಕುಂಡಿಗಳನ್ನು ಅವನ ಎರದು ಕೈಗಲಿಂದ ಅಗಲಿಸಿ ಅವನ ತುಣ್ಣೆ ನನ್ನ ತುಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ತುರಕಿದ.ಅಬ್ಬ ಅವನ ಪೂರ್ತಿ ತುಣ್ಣೆ ನನ್ನ ತುಲ್ಲಿನ ಒಳಗೆ ಹೋಯಿತು. ಇದೇ ಮೊದಲ ಸಲ ಈ ರೀತಿ ಕೈಯ್ಯಿಸಿಕೊಂಡ್ಡಿದ್ದು. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಸೆಕ್ಸ಼್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೊಡಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಇಂದು ನಾನೇ ಈ ಥರ ಜಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ನಾನೇ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಸ್ತ್ ಹುಡುಗ ಸಿಕ್ಕದ್ದ. ನನ್ನನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಿದ ಅವನ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ರಸ ಉದುರಿ ಹೊಯಿತು. ಗೊಪಾಲ್ ನಿಲ್ಲಸದೇ ನನ್ನ ತುಲ್ಲು ಚಿಂದಿ ಚಿಣ್ದಿಯಾಗುವಂತೆ ಕೈಯ್ಯ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅವನ ಕಾದ ಕಬ್ಬಿಣದಂತ ಗೂಟ ನನ್ನ ತೇವವಾದ ತುಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ನುಗ್ಗಿ ನುಗ್ಗಿ ವಿಚಿತ್ರ ಸುಖ ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಉನ್ಮಾದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಒಳ್ಳೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಸ್ತ್ ಹುಡುಗ ನನ್ನಂತಾ ಹೆಂಗಸನ್ನು ಇಸ್ಟ ಬಂದಂತೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆಗಾಗ ನನ್ನ ಕೂದಲನ್ನು ಹಿಡುಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಬೆದೆಗೆ ಬಂದ ಹಸುವನ್ನು ಗೂಳಿ ಜಡಿಯುವಂತೆ ಜಡಿತಾ ಇದ್ದ.ಆದರೆ ಒಳ್ಳೆ ನಾಯಿ ತರ ಅವನ ಮುಂದೆ ಬಗ್ಗಿದ್ದ ನನ್ನ ತುಲ್ಲನ್ನು ಕೆಯ್ತಾ ಕೆಯ್ತಾ ಗೊಪಾಲ್ "ಆಂಟಿ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೂ ಬಗ್ಗಿ ಆಂಟಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ತಿಕ ಕೆಯ್ಯಬೇಕು" ಅಂದ. ನನಗೆ ಭಯವಾಯಿತು. "ಒಹ್ ಗೊಪಾಲ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಬೇಡ" ಅಂತ ಹೆಳುತ್ತಾ, ಸಡನ್ನಾಗಿ ಮೆಲೆಕ್ಕೆದ್ದೆ ಅವನ ತುಣ್ಣೆ ನನ್ನ ತುಲ್ಲಿನಿಂದ ಸರಕ್ಕನೆ ಹೊರಗೆ ಬಂತು ಅದು ನನ್ನ ತುಲ್ಲಿನ ರಸದಿಂದ ಒದ್ದೆಯಾಗಿತ್ತು ಅವೇಶದಿಂದ ಅವನು ನನ್ನ ಮೊಲೆಗಳನ್ನು ಹಿಡುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಕಡೆ ಎಳಕೊಂಡ. ನಾನು ಅವನ ಯೆದೆಮೇಲೆ ಮುಖ ಇಟ್ಟು ಕಿಸ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ "ಗೊಪಾಲ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಗೊಪಾಲ್ ತಿಕ ಬೆಡ ತುಲ್ಲು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರು ಜಡಿ. ಚಿಂದಿ ಚಿಂದಿ ಮಾಡು" ಎಂದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ನನ್ನ ಗಲ್ಲ ಮೆಲೆಕ್ಕೆತ್ತಿ "ಆಂಟಿ ವಾವ್ ಮಲಗಿ ಆಂಟಿ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ತುಲ್ಲು ಹರಿದು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಮಲಗಿ" ಅಂತ ಹೆಳಿ ನನ್ನನ್ನು ತಳ್ಳಿ ನನ್ನ ಎರಡು ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಅಗಲಿಸಿದ. ನಾನು ಗೊಪಾಲ್ ತುಣ್ಣೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು, ನನ್ನ ತುಲ್ಲಿಗೆ ಸೆರಿಸಿಕೊಂಡೆ. ಮೊದಲಿಗಿಂತ ದಪ್ಪ ಉದ್ದವಾಗಿದ್ದ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ನನ್ನ ತುಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ತೂರಿದಾಗ ಅದು ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆವರಗೆ ಬಂದಂತೆ ಅನ್ನಿಸಿತು. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಮೆಲೆ ಬಂದು ಗೊಪಾಲ್ ನನ್ನನ್ನು ಗಾಢವಾಗಿ ಅಪ್ಪಿ ಕಿಸ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟ. ಮೊಲೆಗಳೆರಡನ್ನು ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದು ಚೀಪಿ ಚೀಪಿ ಹಿಪ್ಪೆ ಮಾಡಿದ. ಕೆಳಗೆ ತುಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಹೊದೆತ ಹಾಕ್ತಾ ಹಾಕ್ತಾ, ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ, ಒಮ್ಮೆ ಅವನ ಸೊಂಟ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ತುಲ್ಲು ಅಪ್ಪಚ್ಚಿ ಯಾಗುವಂತೆ ಪ್ರೆಸ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನನ್ನ ತುಲ್ಲು ಬಿಸಿಯಾಯಿತು. ನಾನು ಸ್ಫಲಿಸಿದೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅವನು ಅವನ ಬಿಸಿ ರಸ ನನ್ನ ತುಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಸುರಿಸಿ ನನ್ನ ರಸದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ, ನನ್ನನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡ ನಾನು ತುಮ್ಬಾ ಆಸೆಯಿಂದ ಅವನನ್ನು ಅಪ್ಪಿ ಕಿಸ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅವನ ತುಟಿ ಕಚ್ಚಿದೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಹಾಗೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆವು. ಎಚ್ಚರವಾದಗ ಸಮಯ 3 ಗಂಟೆ. ಇನ್ನೂ ಗೊಪಾಲ್ ತುಣ್ಣೆ ನನ್ನ ತುಲ್ಲಿನಲ್ಲೇ ಇತ್ಥು. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಿಶಿಸಿಕೊಂಡೆ. ಎಚ್ಚರವಾದ ಗೊಪಾಲ್ ಎದ್ದು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡುಕೊಂಡ್ದು ಆಂಟೀ "ಅಬ್ಬ, ನೀವು ಸೂಪರ್ ಆಂಟಿ. ನಿಮ್ಮ ತುಲ್ಲು ತುಂಬಾ ಬಿಸಿ, ಅಶ್ಟೇ ಟೈಟ್ತ್" ಎಂದ. ನಾನು "ಸಾಕು ಗೊಪಾಲ್ ಬಿಡಿ ಗೋಪಾಲ್ ಬಾತ್*ರೂಮ್*ಗೆ ಹೊಗಿ ಬರ್ತೀನಿ" ಎಂದೆ. "ಆಂಟಿ ನಾನೂ ಬರ್ತೀನಿ ಇರಿ" ಎನ್ನುತ್ತಾ ಮೆಲೆಕ್ಕೆದ್ದ ಅವನ ತುಣ್ಣೆ ಸುಮಾರಾಗಿ ನಿಗಿರಿತ್ತು. ಬಲವಂತ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ತುಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ತೂರಿಸಿ ತಿಕ ಹಿಡುದುಕೊಂಡು ನನ್ನನ್ನು ಮೆಲೆಕ್ಕೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಬಾತ್*ರೂಮ್ ಕಡೆಗೆ ಹೊದ. ನಾಏಎ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದೆ ಅವನು ನನ್ನನ್ನು ಇಳಿಸಿಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಅವನ ಮೀಸೆಗೆ ಕಿಸ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅವನು "ಆಂಟಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೊಣವಾ?" ಎಂದ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಿಡು ಮೊದಲು ಪಿಸ್ಸ್ ಮಾದಬೆಕು ಎನ್ದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗೊಪಾಲ್ "ಸರಿ, ಆದರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ನಿಮ್ಮ ತುಲ್ಲನ್ನು ಉಚ್ಚೆ ಮಾದಬೇಕು, ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಹುಚ್ಚೆ ಕುಡಿಯೊಕ್ಕೆ ಬೇಕು" ಎಂದ. ನಾನು "ಛೀ! ಬೆಡ ಕಣೊ ನನಗೆ ನಾಚಿಕೆಯಾಗುತ್ತೆ" ಎಂದೆ. ಅವನು ಇರಲಿ ಮಾಡಿ" ಎಂದು ನನಗೆ ಎಳಿಸಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ. ಬೆಡ ಎಂದರೂ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಅವನ ಬಾಯ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ತುಲ್ಲು ಬರುವಂತೆ ಕುಳಿತು ಅವನ ಬಾಯೊಲಗೆ ನನ್ನ ಹುಚ್ಚೆ ರಭಸವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟೆ. ಅವನು ಎಲ್ಲ ಘಟ ಘಟ ಕುದಿಯಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ. ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಪೋರ್ತಿ ಕುಡಿಯಲಾರದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ ಹರಿದು ಅವನ ಎದೆಯ ಮೇಲೆಲ್ಲಾ ಹೊಯಿತು. ಪಿಸ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ತುಲ್ಲಿಗೆ ನಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ನೆಕ್ಕಿದ. ನನಗೂ ಅದೆ ತರ ಅವನ ಉಚ್ಚೆ ಕುದಿಯುವ ಆಸೆ ಆಯಿತು. ನಾನು ಹೆಳಿದೆ "ಗೊಪಾಲ್ ನೀನು ಈಗ ನನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚೆ ಹುಯ್ಯೋ" ಎಂದೆ "ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾಡೊ" ಎನ್ದೆ. ಅವನು "ವಾವ್ ಆಂಟಿ ಎಂದು ನನ್ನ ತುಟಿಗೆ ಕಿಸ್ಸ್ ಮಾಡಿದ. ನಾನು ಅವನಿಂದ ಬಿಡಿಸುಕೊಂಡು ಅವನ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತು, ಅವನ್ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ನನ್ನ ಬಾಯಿ ಅಗಲಿಸಿ ಅವನ ಉಚ್ಚೆ ನೇರವಾಗಿ ನನ್ನ ಬಾಯೊಳಗೆ ಹೊಡೆಯುವಂತೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡೆ. ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪಾದ ಅವನ ಹುಚ್ಚೆ ರಭಸವಾಗಿ ನನ್ನ ಬಾಯಿಗೆ ಹೊಡೆಯಿತು. ನಾನು ಆದಷ್ಟು ಕುಡಿದೆ ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಮೊಲೆಗಳೆ ನಡುವೆಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಹರಿದು ನನ್ನ ತುಲ್ಲ ಮೇಲಿಂದ ಕುಂಡಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಹೊಗಿ ತಿಕದ ತೂತನ್ನು ಒದ್ದೆ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತು. ಇದೆಲ್ಲಾ ನನಗೆ ಹೊಸ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಮಜ಼ಾ ಸಿಕ್ತು. ನಂತರ ಇಬ್ಬರು ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ರೆಡಿಯಾದೆವು. ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸಾಬುನು ಹಾಕಿ ೩ ಘಂಟೆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸಲ ಅಲ್ಲೆ ಬಾತ್*ರೂಮಿನಲ್ಲೇ ಕೆಯ್ಯ್*ದಾಡಿದೆವು ಅಂದು ರಾತ್ರಿ ಪೂರ್ತಿ ಅವನ ತುಣ್ಣೆ ನನ್ನ ತುಲ್ಲಿನಿಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ಮಲಗಿದ. ......... ಇನ್ನು ಇದೆ ಮುಂದೆ

1 comment:

 1. Indian College Girls Pissing Hidden Cam Video in College Hostel Toilets


  Sexy Indian Slut Arpana Sucks And Fucks Some Cock Video


  Indian 3D Girl Night Club Sex Party Group Sex


  Desi Indian Couple Fuck in Hotel Full Hidden Cam Sex Scandal


  Very Beautiful Desi School Girl Nude Image

  Indian Boy Lucky Blowjob By Mature Aunty

  Indian Porn Star Priya Anjali Rai Group Sex With Son & Son Friends

  Drunks Desi Girl Raped By Bigger-man

  Kolkata Bengali Bhabhi Juicy Boobs Share

  Mallu Indian Bhabhi Big Boobs Fuck Video

  Indian Mom & Daughter Forced Raped By RobberIndian College Girls Pissing Hidden Cam Video in College Hostel Toilets


  Sexy Indian Slut Arpana Sucks And Fucks Some Cock Video


  Indian Girl Night Club Sex Party Group Sex


  Desi Indian Couple Fuck in Hotel Full Hidden Cam Sex Scandal


  Very Beautiful Desi School Girl Nude Image

  Indian Boy Lucky Blowjob By Mature Aunty

  Indian Porn Star Priya Anjali Rai Group Sex With Son & Son Friends

  Drunks Desi Girl Raped By Bigger-man

  Kolkata Bengali Bhabhi Juicy Boobs Share

  Mallu Indian Bhabhi Big Boobs Fuck Video

  Indian Mom & Daughter Forced Raped By Robber

  Sunny Leone Nude Wallpapers & Sex Video Download

  Cute Japanese School Girl Punished Fuck By Teacher

  South Indian Busty Porn-star Manali Ghosh Double Penetration Sex For Money

  Tamil Mallu Housewife Bhabhi Big Dirty Ass Ready For Best Fuck

  Bengali Actress Rituparna Sengupta Leaked Nude Photos

  Grogeous Desi Pussy Want Big Dick For Great Sex

  Desi Indian Aunty Ass Fuck By Devar

  Desi College Girl Laila Fucked By Her Cousin

  Indian Desi College Girl Homemade Sex Clip Leaked MMS

  ReplyDelete