Thursday, 7 April 2011

ಅತ್ತಿಗೆಯ ಜೊತೆ ಸರಸ ...

ನಾನು ನಾಗರಾಜ್ ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿರಸಿಯ ಹತ್ತಿರದ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ. ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಅತ್ತಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರುನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು. ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಒ0ದು ವಾರದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಫೂಣೇಗೆ ಆಫೀಸ್ ಕೆಲಸದ ಸಲುವಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕಾಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ. ಅತ್ತಿಗೆ ರಾಗಿಣಿ ಬಹಳ ಸುಂದರಿ ದುಂಡು ದುಂಡಾಗಿದ್ದಳು. ಅವಳ ಮೈಮಾಟ ನಡೆ ನೋಟ ನನ್ನ ಕಾಮನೆಯನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿತು. ರಾತ್ರಿ ಊಟವಾದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಟಿವಿ ನೊಡುತಿದ್ದೆ ಆಗ ಅತ್ತಿಗೆ ಬ0ದು ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ನಾಗರಾಜ್ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಜಾರಗುತ್ತೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಗದ್ದೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು ಎನ್ದಲು. ನಾನು ಆಯ್ತು ಅಂದೆ . ಆಗ ಅತ್ತಿಗೆ ಖೂಶಿಯಿ0ದ ನನ್ನ ತೊಡೆಗೆ ಹೊಡೆದು ಹೋದಳು. ನ0ತರ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಟಿವಿ ನೋಡಿ ಮಲಗಿಕೊಲ್ಲಲು ಹೊರಟೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ನೋಡಿದೆ ಅವರ ಸೀರೆ ಮೇಲೆ ಬ0ದು ಅವರ ಅರ್ಧ ತೊಡೆ ಕಾಣಿಸುತಿತ್ತು, ಹಾಗೂ ಸೆರಗು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಅವರ ಮೊಲೆ ಬೆತ್ತಲೆ ಹೊಟ್ಟೆ, ಡು0ಡದ ಹೊಕ್ಕಲು ಕಾಣಿಸಿ ‌ಅವರನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೆ ಕೈಯಬೆಕೆ0ದು ಮನಸ್ಸಯಿತು. ಆದರೆ ಅಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದರಿ0ದ ಸುಮ್ಮನಾದೆ.ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಅತ್ತಿಗೆ ಬ0ದು ಎಲಿಸಿದರು. ನ0ತರ ಅವರು ಹಿತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಹೊರಟರು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಬಚ್ಚಲು ಮನೆ ಇರದ್ದರಿ0ದ ಬಾವಿ ಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು ರೂಡಿ. ನಾನು ಎದ್ದು ಹಲ್ಲುಜ್ಜಲು ಹಿತ್ತಲಿಗೆ ಹೊರಟೆ ಅಲ್ಲಿ ಬ0ದಾಗ ಅತ್ತಿಗೆ ಲ0ಗವನ್ನು ಮೊಲೆಯವರೆಗೆ ಎತ್ತಿ ಕಟ್ಟಿಕೊ0ಡು ಸ್ನಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ನಾನು ‌ಅವರನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಹಲ್ಲುಜ್ಜ ತೊಡಗಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಳೆಗೆ ಅವರು ಸೋಪನ್ನು ಎದೆಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಲು ಲ0ಗದ ಗ 0ಟನ್ನು ಸಡಿಲಿಸಿ ಸೋಪನ್ನು ಎದೆಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚುವಾಗ ಲ0ಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬ0ದು ಅವರ ಬೆತ್ತಲು ಬಿಳಿ ಮೊಲೆ ಕಾಣಿಸಿ ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆ ಪ0ಚೆಯಲ್ಲಿ ನೇರಗೊ0ಡಿತು. ಆದರೂ ಅತ್ತಿಗೆ ಇದರ ಪರಿವೆಯೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ನ0ತರ ಸ್ನಾನ ಮುಗಿಸಿ ನನಗೆ ಅವರ ಅರೆ ನಗ್ನ ದೇಹವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತ ಬಟ್ಟೆ ಬದಲಿಸಿ ನನ್ನತ್ತ ನೋಡಿ ಮುಗುಲ್ನಗುತ್ತಾ ಒಳಗೆ ಹೋದರು. ನಾನು ಸ್ನಾನ ಮುಗಿಸಿ ಒಳಗೆ ಬ0ದಾಗ ತಿ 0ಡಿಗೆ ಕರೆದರು. ಬಟ್ಟೆ ಬದಲಿಸಿ ನಾನು ತಿ0ಡಿಗೆ ಕುಳಿತೆ ಅತ್ತಿಗೆ ಬ0ದು ಬಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವರತ್ತ ನೋಡಿದೆ ಅವರ ಸೆರಗು ಸರಿದು ಅವರ ಎರಡು ಮೊಲೆಯ ಮದ್ಯದ ಕಣಿವೆ ಕಾಣಿಸುತಿತ್ತು. ನ0ತರ ಪುನ: ಬಡಿಸಲು ಬಗ್ಗಿದಾಗ ಪೂರ್ತಿ ಸೆರಗು ಬೀಳಿಸಿ ಅವರ ಎದೆ ಕಳಸವನ್ನು ತೋರಿಸಿದರು. ನ0ತರ ನಾನು ಅವರ ತುಲ್ಲನ್ನು ಕೆಯುವ ದಿನ ಹತ್ತಿರವಿದೆ ಎ0ದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮ0ಡಿಗೆ ತಿ0ದೆ. ನ0ತರ ‌ಅವರನ್ನು ಕರೆಡುಕೊ0ಡು ಗದ್ದೆಯ ಕಡೆಗೆ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಡಲು ತಯಾರಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಗಾಡಿಯನ್ನು ಹತ್ತಲು ಹೇಳಿದೆ, ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲದರಿ0ದ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರ ತೋಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಹತ್ತಿಸಿದೆ, ಆಗ ನನ್ನ ಕೈ ಅವರ ಚೂಪು ಮೊಲೆಗೆ ತಾಗಿತು . ನ0ತರ ಹೋಗುವಾಗ ಗಾಡಿಯ ಕುಲುಕಾಟದಲ್ಲಿ ಅವರ ತೊಡೆ ನನ್ನ ತೊಡೆಗೆ ತಾಕಿ ಪುನ: ನನ್ನ ಕಾಮನೆಯನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿತು. ನಾನು ಹಾಗೆಯೇ ಲೋಕಾಭಿರಾಮವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಕೈಯನ್ನು ಅವರ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ತೊಡೆಯನ್ನು ಸವರಿದೆ , ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಮಾಡದೇ ಮುಗುಲ್ನಕ್ಕರು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗದ್ದೆ ಬ0ತು. ನಾನು ಅವರ ಮೃದು ಸಣ್ಣ ಸೊ0ಟ ಹಿಡಿದು ಕೆಳಗಿಳಿಸಿದೆ ನ0ತರ ‌ಅವರನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೆ ಇದ್ದ ನೀರಿನ ಕಾಲುವೆಗೆ ಕರೆ ತ0ದು ನೀರಲ್ಲಿ ಆಡೊನಾ ಎ0ದೆ ಅವರು ಸರಿ ಎ0ದು ಪೂರ್ತಿ ತೊಡೆ ಕಾಣುವ ಹಾಗೆ ಸೀರೆ ಮತ್ತು ಲ0ಗವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಕಟ್ಟಿಕೊ0ಡರು, ಹಾಗು ಸೆರಗನ್ನು ಎರಡು ಮೊಲೆಯ ಮದ್ಯ ತೆಗೆದುಕೊ0ಡು ನಡುವಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಸಿಕೊ0ಡು ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಒ0ದು ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ನೀರಲ್ಲಿ ಆಡತೊಡಗಿದರು. ನಾನು ಈ ದೇಹ ಸೌ0ದರ್ಯ ಸವಿಯುವ ಅವಕಾಸದಿ0ದ ಅಲ್ಲಿಯೆ ನಿ0ತುಕೊ0ಡು ಅವರ ಮೇಲೆ ನೀರು ಎರಚ ತೊಡಗಿದೆ . ಅವರು ಸಹ ನನಗೆ ಎರಚಲಾರ0ಬಿಸಿದರು. ಆಗ ಅವರ ಲ0ಗ ಮತ್ತು ಸೀರೆ ಒದ್ದೆಯಾಗಿ ಸೆರಗು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತು. ಇವರ ಈ ಅರೆ ನಗ್ನ ದೇಹ ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಗಡಸು ಮಾಡಿತು.ಇದು ನನ್ನನ್ನು ಕೆರಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎ0ದು ನಾನು ಮು0ದುವರಿಯಲು ದೈರ್ಯ ಮಾಡಿದೆ. ಆಗ ನಾನು ಒ0ದು ಮೀನನ್ನು ಕೈಯಿ0ದ ಹಿಡಿದು ಅವರ ಬ್ಲೌಜ್ ಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೆ ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಹಾಕಿಕೊ0ಡಿದ್ದ ಬ್ಲೌಜ್, ಬ್ರಾ, ಸೀರೆ ಲ0ಗವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ಭಯದಿ0ದ ಬರಿ ಕಾಚದಲ್ಲಿ ಓಡಿಬ0ದು ನನ್ನನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊ0ಡಳು . ಆಗ ಅವಳ ಮ್ರದುವಾದ ಚೂಪು ಮೊಲೆ ನನ್ನ ಎದೆಗೆ ತಾಗಿ ಮೈ ಜು0 ಎ0ದಿತು ನಾನು ಅವಳನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಅಪ್ಪಿಕೊ0ಡು ಅವಳ ಸ್ಪರ್ಶಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತಿದ್ದೆ. ನ0ತರ ಅವಳ ತೋಳು, ಭುಜ, ಬೆನ್ನು, ಮೊಲೆ ಹಾಗು ಕು0ಡೆಯನ್ನು ನೇವರಿಸುತ್ತ ಇದ್ದೆ. ನ0ತರ ನಾಚಿಕೆಯಿ0ದ ದೂರ ಸರಿದಳು . ನ0ತರ ಅವಳು ಈ ವಿಷಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಡ ಏ0ದು ಕೇಳಿಕೊ0ಡಲು. ನಾನು ನೀವು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನನ್ನನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊ0ಡು ಮುದ್ದು ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ವಿಷಯ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಏ0ದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಗಿಣಿ ಲೋ ಪೋಲಿ ನಿ0ಗೆ ಅತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಕೈಯಬೆಕೆನುಸುತ್ತಿದಿಯ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾದರೆ ತು0ಬಾ ರ0ಪಾಟ ಕಣೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಡಾ ಎ0ದಳು ನಾನು ಓ0ದೆ ಒ0ದು ಸಲ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಏ0ದು ಹತ್ತಿರ ಬ0ದು ‌ಅವರನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊ0ಡು ತುಟಿ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಮುತ್ತು ಕೊಡಲು ಆರ0ಭಿಸಿದೆ. ಆಗ ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆ ನಿಗುರಿ ಅವರ ತುಲ್ಲಿನ ಹತ್ತಿರ ಅವರ ಕಾಚದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತುತಿತ್ತು. ನ0ತರ ಅವರ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಗಾತ್ರದ ಮೊಲೆಯನ್ನು ಹಿಚುಕಲರ0ಬಿಸಿದೆ. ಆಗ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡ ಯಾವೂದಾದರೂ ಮರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾಡೊಣ ಎ0ದಾಗ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಹುಲ್ಲಿನ ಬಣವೆಯ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೈಯೋಣ ಎ0ದೆ. ಅವರು ಬೇಗ ಮಾಡಿ ಬಿಡು ಯಾರಾದರೂ ಬ0ದಾರು ಎನ್ನುತ್ತ ಕಾಚವನ್ನು ತೆಗೆದರು ನಾನು ಅವರ ನಗ್ನ ಮೊಲೆಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಕಪ್ಪು ಕೂದಲುಲ್ಲ ತುಲ್ಲನ್ನು ಬೆರಗಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಿರಲು ಅವರು ಏನು ಈ ಅತ್ತಿಗೆಯ ಮೊಲೆ ಹ್ಯಾಗಿದೆ ಬರೀ ನೋಡುತ್ತ ಕಾಲ ಕಲೆಯುತ್ತಿಯ ಅಥವಾ ಬೇಗ ತುಲ್ಲನ್ನ ಕೈಯುತ್ತಿಯ ಎ0ದರು. ನ0ತರ ಹತ್ತಿರ ಬ0ದು ನನ್ನ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ತುಟಿಗೆ ತುಟಿ ಸೇರಿಸಿ ಮುತ್ತನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ನಾನು ನನ್ನ ನಾಲಗೆಯನ್ನು ಅವರ ಬಾಯೊಲಗೆ ಹಾಕಿ ಅವರ ರಸವನ್ನು ಹೀರಿದೆ. ಅವರು ಉದ್ರೆಕದಿ0ದ ತಮ್ಮ ಮೊಲೆಯನ್ನು ನನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕಚ್ಚಲು ಹೇಳಿದರು. ನಾನು ಅವರ ನಿಗುರಿದ ಕೆ0ಪಾದ ಮೊಲೆಯ ತೊಟ್ಟನ್ನು ಕಚ್ಚಿ ಹೀರಿ ನ0ತರ ಅವರ ತುಲ್ಲನ್ನು ನೆಕ್ಕಲರ0ಬಿಸಿದೆ. ಅವರು ಆವೇಸದಿ0ದ ಹಾ...... ಹೂ...... ಬೇಗ ಮಾಡೋ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು ಆಗ ಅವರ ತುಲ್ಲು ರಸವನ್ನು ಕಕ್ಕಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ನನ್ನ ನಿಗುರಿದ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊ0ಡು ಚೀಪತೋಡಗಿದಳು. ನಾನು ಅವರ ಮ್ರದು ಮೊಲೆಯನ್ನು ಹಿಚುಕಲಾರ0ಬಿಸಿದೆ. ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆಯ ರಸವನ್ನು ಹೀರಿದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಕಾಲನ್ನು ಅಗಲ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಕೆ0ಪಾದ ತುಲ್ಲನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತ ಬೇಗ ಕೈದು ಬಿಡೊ ಎ0ದರು ನಾನು ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಅವರ ತುಲ್ಲಿನ ಬಾಯಿಯ ಹತ್ತಿರ ಇಟ್ಟು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ತಲ್ಲ ತೊಡಗಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಗಿಯಾದ ತುಲ್ಲು ಆದ್ದರಿ0ದ ಕಶ್ಟ ಆಯಿತು ಜೋರಾಗಿ ತಲ್ಲಿದ ಮೇಲೆ ಪುಸಕ್ಕನೆ ಒಳಗೆ ಹೋಯಿತು. ಆ ರಭಸಕ್ಕೆ ಅತ್ತಿಗೆ ನೋವಿನಿ0ದ ಕಿರುಚಿಕೊ0ದಳು. ನ0ತರ ನಾನು ಹಿ0ದೆ ಮು0ದೆ ಆಡಿಸತೊಡಗಿದೆ.ಅಧಾರಕ್ಕೆ ಅವಳ ಮೊಲೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಹಿಸುಕಲರ0ಬಿಸಿದೆ. ಅತ್ತಿಗೆಯು ನನಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡುತ್ತ ಅವರ ಕು0ಡೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಕೊಡುತಿದ್ದರು. ಆಗ ಬರುವ ಪಚಕ್ ..... ಪಚಕ್........ ಶಬ್ದ ಅತ್ತಿಗೆಯ ಉನ್ಮಾದದ ಸ್ವರ ಆ ನೀರವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿ ಕೆಳಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ನ0ತರ ನಾನು ನನ್ನ ವೇಗವನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಕುಟ್ಟತೊಡಗಿದೆ. ಅತ್ತಿಗೆ ಆವೇಶದಿ0ದ ನನ್ನ ಬೆನ್ನನ್ನು ಪರಚುತಿದ್ದರು. ಸುಮಾರು ಕಾಲು ಗ0ಟೆ ಅವರ ತುಲ್ಲನ್ನ ಕೆಯ್ದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ತುನ್ನೆ ರಸವನ್ನು ಸುರಿಸಿತು. ಆಗ ಅತ್ತಿಗೆ ಸ0ತ್ರಪ್ತಿಯಿ0ದ ಮುಗುಲ್ನಗುತ್ತ ಹಾಗೆಯೇ ಆಯಾಸದಿ0ದ ಕನ್ಮುಚ್ಚಿದರು. ನಾನು ಅವರ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಕೊ0ಡೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನ0ತರ ಅತ್ತಿಗೆ ನನ್ನ ಏಲಿಸುತ್ತಾ ರಾಜಾ ಏಳು ತು0ಬಾ ಹೊತ್ತಾಯಿತು ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಎ0ದು ಅವರ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಆಯ್ದು ಹಾಕಿಕೊಲ್ಲತೊಡಗಿದರು. .ಆಗ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೆಯ್ದಿದ್ದು ಹೇಗಿತ್ತು ಎ0ದೆ ಅವರು ಮುಗುಲ್ನಗುತ್ತಾ ನೀನು ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣನಿಗಿ0ತಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಯ್ತಿಯಾ, ನಿನ್ನ ತುನ್ನೆ ಸಹ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಎ0ದರು ನಾನು ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಕೇಯೋಣ ಎ0ದೆ ನಿನಗೆ ಅತ್ತಿಗೆಯ ದೇಹ ಸುಖದ ರುಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಎ0ದು ಹತ್ತಿರ ಬ0ದು ಅಪ್ಪಿಕೊ0ಡು ಮುತ್ತಿಕ್ಕಿದರು. ನ0ತರ ಅವರ ಬ್ಲೌಜ್ ಗು0ಡಿಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ಬ್ರಾ ದಿ0ದ ಮೊಲೆಯನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆದು ಚೀಪಲು ಹೇಳಿದರು. ನಾನು ಚೀಪುತ್ತ ಅವರ ಸೀರೆಯನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ ಅವರ ತುಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ತುನ್ನೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಪುನ : ಗುಮ್ಮತೋಡಗಿದೆ. ಅವರು ಆವೇಶದಿ0ದ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮಾಡೋ, ಇನ್ನೂ ಒಳಗೆ ಹಾಕು ಎ0ದು ಕಿರುಚುತಿದ್ದರು. ಹಾಗೆಯೇ ನಿ0ತುಕೊ0ಡು ಅತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಕೇಯ್ದೆ ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷದ ನ0ತರ ರಸವನ್ನು ಸುರಿಸಿ ತುನ್ನೆಯನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಯೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನನ್ನು ತೊಳೆದು ಕೊ0ಡು ನಮ್ಮ ಅಸ್ತ್ಯ ವಸ್ತ್ಯ ವಾದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸರಿಪದಿಸಿಕೊ0ಡು ಮನೆಯ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟೆವು.ಮನೆಗೆ ಬ0ದು ಕೈ ಕಾಲು ತೊಳೆದು ಒಳಗೆ ಬ0ದಾಗ ಅಮ್ಮ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಇದೆ ಹಾಕಿಕೊ0ಡು ಊಟ ಮಾಡಿ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಅವರು ಪಕ್ಕದ ಮನೆಗೆ ಹೋದರು ನಾವು ಒ0ದೆ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಸಾರು ಪಲ್ಯ ಹಾಕಿಕೊ0ಡು ನನ್ನ ಎ0ಜಲನ್ನು ಅವರಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸುತ್ತ ಅವರ ಎ0ಜಲು ನನಗೆ ತಿನ್ನಿಸಿ ಗ0ಡ ಹೆ0ಡಿರ ಹಾಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿದೆವು. ನಾನು ಪುನ: ಸಾಯಾ0ಕಾಲ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಕೈಯೊಣ ಎ0ದೆ ಅವರು ಬೇಡ ಕಣೋ ಇದು ಹಳ್ಳಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಕಷ್ಟ ಅಶ್ಟರಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಏನೋ ಸಪ್ಪಳವಾಯಿತು. ನೋಡಿದರೆ ಕೆಲಸದ ಪಾರು ಬ0ದಿದ್ದಳು ಅವಳು ನಮ್ಮ ಮುಖ ನೋಡುತ್ತಾ ಎನು ಚಿಕ್ಕ ರಾಯರು ಅತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಕೇಯ್ದ ಹಾಗಿದೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಕೇಳಿಸಿಕೊ0ಡೆ ಎ0ದಾಗ ನಮಗೆ ಭಯವಾಯಿತು. ಆದರೆ ಅವಳು ಭಯಪಡಬೇಡಿ ನಾನು ಈ ವಿಷಯ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ನನ್ನನ್ನು ಒ0ದು ಸಲ ಕೆಯ್ದು ಬಿಡಿ ಎ0ದಳು ಇದರಿ0ದ ನಮಗೆ ಸಮಾದಾನವಾಗಿ ಸರಿ ಎ0ದೆವು. ಪಾರು ಕಪ್ಪಾದರೂ ಸು0ದರಿ, ಗ0ಡ ಕುಡುಕ, ಹೀಗಾಗಿ ಅವಳ ತುಲ್ಲಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಆರೈಕೆ ಸಿಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಅವಳಿಗೆ ಸಾಯ:ಕಾಲ ಗದ್ದೆಯ ಹತ್ತಿರ ಬಾ ಎ0ದೆ. ಅವಳು ಸ0ತೋಶದಿ0ದ ಸೆರಗನ್ನು ಜಾರಿಸಿ ಮೊಲೆಯ ಗಾತ್ರವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಹೋದಳು.ಸಾಯಾ:ಕಾಲ ನಾನು ಗದ್ದೆಯ ಕಡೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಪಾರು ನನ್ನನ್ನೇ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಳು ನಾನು ಹತ್ತಿರ ಬ0ದ ಕೂಡಲೇ ನನ್ನನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊ0ಡು ಅವಳ ಮೊಲೆಯನ್ನು ನನ್ನ ಎದೆಗೆ ತಿಕ್ಕತೊಡಗಿದಲು. ನ0ತರ ಅವಳು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಕೈಯಿಸಿಕೊಲ್ಲೊಕೆ ತು0ಬಾ ದಿನದಿ0ದ ಆಸೆ ಇಟ್ಟುಕೊ0ದಿದ್ದಳು ಎ0ದಳು. ಅವಳು ನನ್ನನ್ನು ಬಣವೆಯ ಹತ್ತಿರ ಕರೆದುಕೊ0ಡು ಬ0ದು ನನ್ನ ಪ0ಚೆ ಷರಟನ್ನು ತೆಗೆದು ನನ್ನನ್ನು ಬೆತ್ತಲೆ ಮಾಡಿದಳು ನಾನು ಅವಳ ಸೆರಗನ್ನು ಸರಿಸಿ ಕುಪ್ಪಸ ಮತ್ತು ಬ್ರಾವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿದೆ ಆಗ ಅವಳ ಡೊಡ್ಡ ಮೊಲೆ ಪುಸಕ್ಕನೇ ಹೊರಬ0ತು. ನ0ತರ ಅವಳ ಸೀರೆಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಳು ಹೋದಾಗ ಪಾರು ಬೇಡ ಹಾಗೇ ಕೇಯು ಎನ್ನುತ್ತಾ ಸೀರೆ ಮತ್ತು ಲ0ಗವನ್ನು ಸೊ0ಟದವರೆಗೆ ಎತ್ತಿ ಕಪ್ಪು ತುಲ್ಲನ್ನು ಕಾಲು ಅಗಲ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾ ಹುಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಕೊ0ಡಳು. ನಾನು ತುಲ್ಲಿನ ಹತ್ತಿರ ನಾಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ನೆಕ್ಕತೊಡಗಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅವಳ ರಸ ಹೊರಬ0ತು ಆಗ ಅವಳು ನನಗೆ ತಡೆಯಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಬೇಗ ತುನ್ನೆಯನ್ನು ಹಾಕು ಕಿರುಚಿದಳು.ಕೂಡಲೇ ನಾನು ನನ್ನ ನಿಗುರಿದ ತುನ್ನೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಜಡಿಯಲರ0ಬಿಸಿದೆ. ನನ್ನ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಅವಳ ಮೊಲೆ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು ಅವಳು ಉನ್ಮದದಿ0ದ ನನ್ನನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೋ0ಡು ಮೂಕ ಎದೆ ಕಚ್ಚುತಿದ್ದಲು. ನ0ತರ ಇನ್ನೂ ಒಳಕ್ಕೆ ಹಾಕೋ ಎ0ದು ಅವಳ ಕು0ಡೆಯನ್ನು ಮೇಲೆಕ್ಕೆತ್ತಿ ಕೊಡುತಿದ್ದಲು. ನ0ತರ ನಾನು ನನ್ನ ವೇಗವನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಕುಟ್ಟಲು ನೋವಿನಿ0ದ ಕಿರುಚಿದಳು. ಸುಮಾರು ಕಾಲು ಗ0ಟೆ ಕೈಯ್ದ ಮೇಲೆ ನಾನು ರಸವನ್ನು ಅವಳ ತುಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸುರಿಸಿದೆ. ನ0ತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಹಾಗೆ ಅಪ್ಪಿಕೊ0ಡು ಮಲಗಿದೆವು. ಆಮೇಲೆ ಅವಳು ಗ0ಡ ಬರುವ ಸಮಯವಾಯಿತು ಎ0ದು ಎದ್ದು ಬೆತ್ತಲು ಮೊಲೆಯನ್ನು ಬ್ರಾ ಹಾಗೂ ಕುಪ್ಪಸದಲ್ಲಿ ತೂರಿಸಿ ಸೀರೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊ0ಡು ಹೋದಳು. ನಾನು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊ0ಡು ಮನೆಗೆ ಬ0ದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ತಿಗೆ ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಪಾರುವನ್ನು ಎಸ್ಟು ಸಲ ಕೆಯ್ದೆ ಎ0ದು ಕೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸದೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ರೆಡಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇನ್ನೊ0ದು ರೌ0ಡ ಕೆಯುತ್ತೆನೆ ಎ0ದೆ. ಅವಳು ಮುಗುಲ್ನಕ್ಕು ಬೆನ್ನಿಗೆ ಗುದ್ದು ಕೊಟ್ಟು ನಾಳೆ ನನ್ನ ತ0ಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಊರಿ0ದ ಬರುತ್ತಾಳೆ ಅದ್ದರಿ 0ದ ಕೆಯ್ಯೊದು ಬ0ಧ್ ಎ0ದಳು.ಮರುದಿನ ಎದ್ದಾಗ ಅತ್ತಿಗೆ ಹಿತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ಬಾವಿಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ಅವಳು ಲ0ಗದ ಲಾಡಿಯನ್ನು ಸಡಿಲಿಸಿ ಬೆತ್ತಲೆ ಮೊಲೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದಳು. ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅತ್ತಿಗೆ ತ0ಗಿ ಮಾಲಿನಿ ಬ0ದಳು.ನನ್ನ ನೋಟ ರಾಗಿನಿಯ ಮೊಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇದ್ದದ್ದು ನೋಡಿ ಅವಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸ0ಭ0ಧ ಅರ್ಥವಾಯಿತು, ಅಕ್ಕಳ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಏನು ಸಮಾಚಾರ ಇಲ್ಲಿ ಬ0ದು ಭಾವನ ತಮ್ಮನ ಹತ್ತಿರ ಕೈಯತಿಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳು ಏನೇ ಮಾಡೊದು ನಿನ್ನ ಭಾವ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡೊಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮನ ಹತ್ತಿರ ಕೆಯಿಸ್ಕೊ0ಡೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಲಿನಿ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಬ0ದು ಏನು ಅಕ್ಕನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕೈಯ್ತಿರಾ ಇಲ್ಲಾ ತ0ಗಿನೂ ಕೆಯ್ತಿರಾ ನ0ದೂ ಮೊಲೆ ತುಲ್ಲು ಮಸ್ತಾಗಿದೆ ಎ0ದಳು . ನಾನು ಸರಿ ಬೇಗ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಗದ್ದೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾಡೋಣ ಎ0ದೆ ಮಾಲಿನಿಯೂ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಬ0ದು ಬಟ್ಟೆ ಬಿಚ್ಚ ತೊಡಗಿದಲು. ನ0ತರ ಅವಳ ಮೊಲೆ ತೋರಿಸಿ ಹ್ಯಾಗಿದೆ ಎ0ದಲು. ನಾನು ಸುಪರ್ ಎ0ದೆ ನ0ತರ ಅವಳು ತನ್ನ ದೇಹದ ಅ0ಗಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತ ಸ್ನಾನ ಮುಗಿಸಿದಳು . ನಾನು ಸ್ನಾನ ಮುಗಿಸಿ ತಿ0ಡಿಗೆ ಕುಳಿತೆ ಆಗ ಅತ್ತಿಗೆ ಸೆರಗನ್ನು ಬೀಳಿಸಿಕೊ0ಡು ಬಡಿಸಿದರು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಮಾಲಿನಿ ನನ್ನ ತೀರ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬ0ದು ನನ್ನ ತೊಡೆಗೆ ಅವಳ ತೊಡೆ ತಾಗಿಸಿಕೊ0ಡು ಕುಲಿತಳು . ನ0ತರ ನಾನು ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿಕೊ0ಡು ಹೊರಟೆ. ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಕೈ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಅ0ಗಾ0ಗಗಳನ್ನು ಸವರುತಿದ್ದವು. ಗದ್ದೆ ತಲುಪಿ ಇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಮಾಲಿನಿ ತನ್ನ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚಿ ನಗ್ನಲಾಗಿ ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಆತುರದಿ0ದ ನನಗೆ ತಡೆಯಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಬೇಗ ಕೆಯಿ ಎನ್ನುತ್ತಾ ನನ್ನ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಮುತ್ತನ್ನು ಕೊಡಲು ಅರಾ0ಬಿಸಿದಲು. ನಾನು ನನ್ನ ಬಟ್ಟೆ ಬಿಚ್ಚಿ ಅವಳನ್ನು ಬಣವೆಯ ಹತ್ತಿರ ಎತ್ತಿಕೊ0ಡು ಹೋಗಿ ಮಲಗಿಸಿದೆ. ನ0ತರ ಅವಳ ನಗ್ನ ದೇಹವನ್ನು ಕಣ್ತು0ಬಾ ನೋಡಿ ಅವಳ ಮೊಲೆಯನ್ನು ಕಚ್ಚಲು ಅರಾ0ಬಿಸಿದೆ. ಅದೇ ವೇಳೆಗೆ ರಾಗಿನಿಯೂ ತನ್ನ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನೆಲ್ಲಾ ಬಿಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ನೊಡುತಿದ್ದಲು.ನ0ತರ ಮಾಲಿನಿ ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊ0ಡು ಚಿಪತೊಡಗಿದಲು ಈಗ ರಾಗಿಣಿ ಉದ್ವೇಗ ತಡೆಯಲಾರದೆ ತಮ್ಮ ಮೊಲೆಯನ್ನು ಹಿಚುಕುತಿದ್ದರು. ನಾನು ‌ಅವರನ್ನು ಹತ್ತಿರ ಕರೆದು ಅವರ ಮೊಲೆಯನ್ನು ಚೀಪತೊಡಗಿದೆ. ಆಗ ನನ್ನ ತುಣ್ಣೇ ರಸವನ್ನು ಮಾಲಿನಿಯ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಸುರಿಸಿತು. ಮಾಲಿನಿ ಅದನ್ನು ಕುಡಿದು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ನನ್ನ ತುಣ್ಣೇಯನ್ನು ಅವಳ ತುಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊ0ಡು ಕು0ಡೆಯನ್ನು ಹಿ0ದೆ ಮು0ದೆ ಮಡತೊಡಗಿದಲು. ನಾನು ಅವಳ ಮೊಲೆಯನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಹಿಸುಕುತಿದ್ದೆ. ಸುಮಾರು ಹೊತ್ತು ಜೀಕಿದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ತುಣ್ಣೇ ರಸವನ್ನು ಸುರಿಸಿತು. ನ0ತರ ಮಾಲಿನಿಗೆ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಹಾಗೆಯೇ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಕೋ0ಡಲು. ನ0ತರ ಮಾಲಿನಿಯನ್ನು ಏಳಿಸಿ ರಾಗಿಣಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನನ್ನಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ನನ್ನ ತುನ್ನೆಯನ್ನು ಅವರ ತುಲ್ಲೊಲಗೆ ಹಾಕಿಕೊ0ಡು ಜೋರಾಗಿ ಜಿಕತೊಡಗಿದರು. ಆಗಲೆ ಅವರ ತುಲ್ಲು ರಸವನ್ನು ಸುರುಸಿತ್ತು. ಅವರು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಆದ ಮೇಲೆ ಸುಸ್ತಾಗಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಕೊ0ಡರು. ಸುಸ್ತಿನಿ0ದ ಹಾಗೇಯೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ತಬ್ಬಿಕೊ0ಡು ಮಲಗಿದೆವು. ಆಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯಾರೋ ಬರುತ್ತಿರುವ ಸಪ್ಪಲ ಕೇಳಿಸಿ ನಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಲ್ಲುವಾಗ ಪಾರು ಬ0ದಲು. ನಮ್ಮ ನಗ್ನ ದೇಹವನ್ನು ನೋಡಿ ಅವಳಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಯಿತು ಆಗ್ ಅವಳು ರಾಗಿಣಿಯ ಗ0ಡ ಬ0ದಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಗ ಬರಬೇಕೆ0ದು ಅಮ್ಮವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎ0ದಲು. ನ0ತರ ನಾವು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿಕೊ0ಡು ಮನೆಯತ್ತ ಹೊರಟೆವು. ಅಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ನಮಗಾಗಿ ಕಾಯುತಿದ್ದ. ಅವನ ಪುಣೆಯ ಕೆಲಸ ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಕಲಿಸಿದ್ದರಿ0ದ ತಾನು ಕೂಡಲೇ ಬ0ದೆ ಎ0ದ ಹಾಗು ಇವತ್ತೆ ಬೆ0ಗಳುರಿಗೆ ಹೊರದುವುದು ಎ 0ದು ರಾಗಿಣಿ ಮತ್ತು ಮಾಲಿನಿಗೆ ತಯಾರಾಗಲು ಹೇಳಿದ. ಇದರಿ0ದ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಯಿತು. ಊಟವಾದ ಮೇಲೆ ‌ಅವರನ್ನು ಹತ್ತಿರದ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬಿಡಲು ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಟೆವು. ಆಗ ರಾಗಿಣಿ ಆಗಾಗ ಬೆ0ಗಲೂರಿಗೆ ಬಾ ಎ0ದಳು. ಹಾಗೂ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದ ಹಾಗೇ ಅವರ ಮೊಲೆಯನ್ನು ನನ್ನ ಬೆನ್ನಿಗೆ ತಿಕ್ಕುತಿದ್ದರು. ನ0ತರ ‌ಅವರನ್ನು ಬಸ್ಸಿಗೆ ಹತ್ತಿಸಿ ಮನೆಗೆ ನಿರಾಸೆಯಿ0ದ ಬ0ದೆ.ನ0ತರ ಆಗಾಗ ಪಾರು ನನ್ನಿ0ದ ಕೆಯಿಸುಕೊಲ್ಲುತಿದ್ದಲು. ಹಾಗೂ ಒ0ದು ಸಲ ವಾರದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಣ್ಣನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿಬ0ದೆ. ಆಗ ಅತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಯ್ದು ಬ0ದೆ. ನ0ತರ ಅವಳು ಬಸುರಿ ಎ0ದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ನೋಡಲು ಹೋದಾಗ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗದ ಹಾಗೇ ನನಗೂ ಮೊಲೆಹಾಲು ಕುಡಿಸಿ ಆ ಮಗು ನ0ದೆ ಎ0ದಲು. ಆಮೇಲೂ ಸಹ ನಾವಿಬ್ಬರು ಆಗಾಗ ಕೆಯಿಸಿಕೊಲ್ಲುತಿದ್ದೆವು

3 comments:


 1. NIM STORY SUPER KANRI... GREAT WORK
  im yogesh age 20 student from banglore
  me amma inc lover
  nam amma age 40 scholl teacher very hot and beautiful glamorus teacher... and also one of the member

  of the karnatak board of education..

  naanu kananda sex story fan incest i liek in our home real incest nededide
  YAHOO MESENGER nalli chat maadona
  ya ho yogesh4441@yahoo.com

  ReplyDelete
  Replies
  1. Indian College Girls Pissing Hidden Cam Video in College Hostel Toilets


   Sexy Indian Slut Arpana Sucks And Fucks Some Cock Video


   Indian 3D Girl Night Club Sex Party Group Sex


   Desi Indian Couple Fuck in Hotel Full Hidden Cam Sex Scandal


   Very Beautiful Desi School Girl Nude Image

   Indian Boy Lucky Blowjob By Mature Aunty

   Indian Porn Star Priya Anjali Rai Group Sex With Son & Son Friends

   Drunks Desi Girl Raped By Bigger-man

   Kolkata Bengali Bhabhi Juicy Boobs Share

   Mallu Indian Bhabhi Big Boobs Fuck Video

   Indian Mom & Daughter Forced Raped By RobberIndian College Girls Pissing Hidden Cam Video in College Hostel Toilets


   Sexy Indian Slut Arpana Sucks And Fucks Some Cock Video


   Indian Girl Night Club Sex Party Group Sex


   Desi Indian Couple Fuck in Hotel Full Hidden Cam Sex Scandal


   Very Beautiful Desi School Girl Nude Image

   Indian Boy Lucky Blowjob By Mature Aunty

   Indian Porn Star Priya Anjali Rai Group Sex With Son & Son Friends

   Drunks Desi Girl Raped By Bigger-man

   Kolkata Bengali Bhabhi Juicy Boobs Share

   Mallu Indian Bhabhi Big Boobs Fuck Video

   Indian Mom & Daughter Forced Raped By Robber

   Sunny Leone Nude Wallpapers & Sex Video Download

   Cute Japanese School Girl Punished Fuck By Teacher

   South Indian Busty Porn-star Manali Ghosh Double Penetration Sex For Money

   Tamil Mallu Housewife Bhabhi Big Dirty Ass Ready For Best Fuck

   Bengali Actress Rituparna Sengupta Leaked Nude Photos

   Grogeous Desi Pussy Want Big Dick For Great Sex

   Desi Indian Aunty Ass Fuck By Devar

   Desi College Girl Laila Fucked By Her Cousin

   Indian Desi College Girl Homemade Sex Clip Leaked MMS

   Delete
 2. ನನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಒಮ್ಮೆ ಓದಿ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಬರೆಯಿರಿ.. http://sogasugara.blogspot.in/

  ReplyDelete