Thursday, 7 April 2011

ಅವರ ಕೈ ನನ್ನ ಲಿಂಗದ ಮೇಲೆ

ಈ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು ನಾನು ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ ಯು ಓದುತ್ತಿದ್ದ ಸಂಧರ್ಭದಲ್ಲಿ. ನನ್ನ ತಂದೆ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಯಾವುದೋ ಕಾರ್ಯ ನಿಮಿತ್ತ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಂಟಿಗನಾಗುವ ಕಾರಣ ನನ್ನನ್ನು ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ನಲವತ್ತರ ಪ್ರಾಯದ ವಿಧವೆ ಆಂಟಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಹೇಳಿದರು. ಅವರೂ ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ದರು. ನಾನು ಕಾಲೇಜು ಇದ್ದುದರಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಂಟಿಯ  ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಅಂದು ರಾತ್ರಿ ಸ್ನಾನ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಊಟ ಮುಗಿಸಿ ನಾನು ನನ್ನ ಹೋಂ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಆಂಟಿ ಅವರ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಗೆ ಹೋದರು. ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹಾಸಿಗೆಯ ಬಾಡಿಗೆ ಕುಳಿತು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನಿತ್ತು ಹೋಂ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಸಮಯ ಸುಮಾರು ಹನ್ನೊಂದು ಕಳೆದಿರಬಹುದು... ಆಂಟಿ ಬಂದು ಯಾಕೋ ಶೇಕರ ಇನ್ನೂ ಮಲಗಿಲ್ವೇನೋ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ನಾನು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಂ ವರ್ಕ್ ಇರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಅವರು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಕುಳಿತು ನಾನು ಬರೆಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.

ಆಂಟಿ ನನ್ನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಸಾಕೋ ಪುಟ್ಟ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಎದ್ದು ಮುಗಿಸು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆದರೂ ನಾನು ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದೆ. ಅವರು ಮೆಲ್ಲ ನನ್ನ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಸವರಲಾರ೦ಭಿಸಿದರು. ಅವರು ನನ್ನ ತೊಡೆಗೆ ಕೈ ಹಾಕುವಾಗ ನನಗೆ ಯಾಕೋ ಮೈಯೆಲ್ಲಾ ರೊಮಾ೦ಚನವಾದ೦ತಾಯಿತು. ಅವರ ಕೈ ನನ್ನ ಲಿಂಗದ ಮೇಲೆ ಬಂದಂತಾಯಿತು. ನನ್ನ ಲಿಂಗವು ಮೆಲ್ಲನೆ ಮೇಲೆ ಏಳಲಾರಂಭಿಸಿತು. ಅವರ ಬಿಗಿತ ಇನ್ನೂ ಜೋರಾಯಿತು. ನಾನು ನನ್ನ ಹೋಂ ವರ್ಕ್ ಮಾದಿತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಸ್ತಬ್ದನಾದೆ. ನಾನು ಅದನ್ನು ಆನಂದಿಸತೊಡಗಿದೆ. ಅವರು ನನ್ನ ಲಿಂಗವನ್ನೇ ಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು.

ನನಗೆ ಯಾಕೋ ಮುಜುಗರ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಏನೂ ಮಾಡದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ನಾನು ತೆಳುವಿನ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ದುದರಿಂದ ನನ್ನ ಶಿಷ್ನವು ಎದ್ದುದು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ಆಂಟಿಯು ನನ್ನ ಪ್ಯಾಂಟನ್ನು ಜಾರಿಸಲು ಮುಂದಾದರು. ನಾನು ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ನನ್ನ ಪ್ಯಾಂಟನ್ನು ಜಾರಿಸಿ ನನ್ನ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಮೆಲ್ಲನೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡಲಾರಂಭಿಸಿದರು. ನನಗೆ ಅವರು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ ಕೇವಲ ಐದೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಖಲನವಾಯಿತು. ನಂತರ ನಾನು ತೊಳೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಮಲಗಲು ಹೋದೆ. ಆದರೆ ಆಂಟಿ ನನ್ನನ್ನು ಅವರ ಜತೆ ಮಲಗಲು ಕರೆದರು. ನಾನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಅವರ ಬೆಡ್ರೂಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮಲಗಲು ಮುಂದಾದಾಗ ಅವರು ನನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಹೇಳಿದರು. ನನಗೆ ನಾಚಿಕೆಯಾಗಿ ತೆಗೆಯಲು ಅನುಮಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆಗ ಅವರೇ ನನ್ನ ಬಳಿ ಬಂದು ನನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದು ಮಲಗಲು ಹೇಳಿ ಲೈಟ್ ಆರಿಸಿದರು. ನಂತರ ಅವರೂ ನೈಟಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿ ಮಲಗಿದರು. ನನ್ನ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ಅವರ ಮೇಲೆ ಮಲಗುವಂತೆ ಹೇಳಿದರು. ನನ್ನ ಲಿಂಗ ಮತ್ತೆ ನಿಮಿರಿಕೊಂಡು ಎದ್ದು ನಿಂತಿತು. ನನ್ನನ್ನು ಅವರೂ ಅವರ ಮೇಲೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ತಬ್ಬಿಕೊಂಡು ಮಲಗಿದರು. ನನ್ನ ಬಾಯಿಯು ಅವರ ಮೊಲೆಗಳ ನಡುವೆ ಇತ್ತು. ನಾನು ಮೆಲ್ಲನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ ಅವರ ಒಂದು ಮೊಲೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಹಿಸುಕಿ ಚೀಪಲಾರಂಭಿಸಿದೆ.

ನಾನು ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರೂ ನನ್ನ ಮೈಯನ್ನು ಮೆಲ್ಲನೆ ಉಜ್ಜುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗ ನನ್ನ ಮೈ ಪೂರ್ತಿ ರೋಮಂಚನವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ನನ್ನ ಶಿಷ್ನವು ಅವರ ಯೋನಿಯ ಮೇಲೆಯೇ ಇತ್ತು. ಅವರು ನನ್ನ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಅವರ ಯೋನಿಯ ಒಳಗೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಇಟ್ಟರು. ನಾನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಲಯುತವಾಗಿಯೇ ತಳ್ಳಿದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಒಳಗೆ ಹೋಗುವ ಮೊದಲೇ ಮತ್ತೆ ವೀರ್ಯ ಸ್ಖಲನವಾಗಿತ್ತು. ನನಗೆ ಆಗ ಪರಮ ಸುಖ ಪಡೆದ ಸಂತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ಅವರ ಮೇಲೆ ಹಾಗೆಯೇ ಮಲಗಿದೆ.

ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲೇ ನಿದ್ದೆ ಬಂದಿರಬೇಕು... ಏಳುವಾಗ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ಏಳುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಆಂಟಿ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ನನ್ನ ನಿಮಿರಿದ್ದ ಲಿಂಗವನ್ನು ಹಿಡಿದು ನೇರವಾಗಿ ಯೋನಿಯೊಳಗೆ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ಸಲ ಮಾಡೋ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ನಾನು ಈ ಸಲ ಬಲವಾಗಿ ಒಳ ತಳ್ಳಿದೆ. ಈಗ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಒಳ ಹೋಯಿತು. ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದೆರಡು ಸಲ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಯೋನಿಯೊಳಗೆ ಸ್ಖಲನವಾಯಿತು. ಇದು ನನಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಕುಶಿ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ನನ್ನನ್ನು ಆಂಟಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿದರು ಅವರೂ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದರು.

ನಾನು ಅಂದು ಬೇಗ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಬಂದು ಆಂಟಿ ನನ್ನ ರೂಮಿಗೆ ಬರುವುದನ್ನೇ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅವರೂ ಬೇಗ ಬೇಗ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ನನ್ನ ರೂಮಿಗೆ ಬಂದರು. ನನ್ನ ಹೋಂ ವರ್ಕನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಆಂಟಿಯ ಜೊತೆ ಸರಸ ಆಡಲು ಸುರು ಮಾಡಿದೆ. ಮರುದಿನ ನನ್ನ ಹೆತ್ತವರು ಬಂದ ಕಾರಣ ಮತ್ತೆ ನಾನು ನನ್ನ ಮೆನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿ ಬಂದುದರಿಂದ ನಾನು ಏನನ್ನೋ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರಂತೆ ಚಡಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ.

ಈಗಲೂ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಾಗಲೆಲ್ಲ ಆಂಟಿಯ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರನ್ನು ತಬ್ಬಿ ಅವರ ಮೊಲೆಗಳನ್ನು ಹಿಸುಕಿ ಮಜಾ ಮಾಡಿ ಬರುವುದು ನನ್ನ ಹವ್ಯಾಸ.. ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅವರ ಜತೆ ಸೆಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಬರುವುದಿದೆ.

5 comments:

 1. ಈ ಕಥೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಕೊ0ಚ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೀಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಕಥೆ ಐದಾರು ಪೇಜ್ ಆದತರೂ ಇರಬೇಕು.
  ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಮಾಡಿದ "ಸುಖದ ರಸಭರಿತ ಸವಾರಿ" ತು೦ಬಾ ದೀರ್ಘವಾಗಿರಬೇಕು.ಓದುಗರಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ತೃಪ್ತಿ ಸಿಗುವವರೆಗೂ ಎಲ್ಲಾ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಸವಾರಿ ಮಾಡಿಸುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕು. ಓರಲ್ಲು, ಕುದುರೆ ಸವಾರಿ ಆಗಾಗ ನಡೆಯಬೇಕು. ಒಳ್ಳೆ ಮಜಾ ಬರ್ತಿರೋವಾಗ ಕಥೆ ಮುಗಿದು ಹೋಯ್ತು..

  ReplyDelete
  Replies
  1. Indian College Girls Pissing Hidden Cam Video in College Hostel Toilets


   Sexy Indian Slut Arpana Sucks And Fucks Some Cock Video


   Indian 3D Girl Night Club Sex Party Group Sex


   Desi Indian Couple Fuck in Hotel Full Hidden Cam Sex Scandal


   Very Beautiful Desi School Girl Nude Image

   Indian Boy Lucky Blowjob By Mature Aunty

   Indian Porn Star Priya Anjali Rai Group Sex With Son & Son Friends

   Drunks Desi Girl Raped By Bigger-man

   Kolkata Bengali Bhabhi Juicy Boobs Share

   Mallu Indian Bhabhi Big Boobs Fuck Video

   Indian Mom & Daughter Forced Raped By RobberIndian College Girls Pissing Hidden Cam Video in College Hostel Toilets


   Sexy Indian Slut Arpana Sucks And Fucks Some Cock Video


   Indian Girl Night Club Sex Party Group Sex


   Desi Indian Couple Fuck in Hotel Full Hidden Cam Sex Scandal


   Very Beautiful Desi School Girl Nude Image

   Indian Boy Lucky Blowjob By Mature Aunty

   Indian Porn Star Priya Anjali Rai Group Sex With Son & Son Friends

   Drunks Desi Girl Raped By Bigger-man

   Kolkata Bengali Bhabhi Juicy Boobs Share

   Mallu Indian Bhabhi Big Boobs Fuck Video

   Indian Mom & Daughter Forced Raped By Robber

   Sunny Leone Nude Wallpapers & Sex Video Download

   Cute Japanese School Girl Punished Fuck By Teacher

   South Indian Busty Porn-star Manali Ghosh Double Penetration Sex For Money

   Tamil Mallu Housewife Bhabhi Big Dirty Ass Ready For Best Fuck

   Bengali Actress Rituparna Sengupta Leaked Nude Photos

   Grogeous Desi Pussy Want Big Dick For Great Sex

   Desi Indian Aunty Ass Fuck By Devar

   Desi College Girl Laila Fucked By Her Cousin

   Indian Desi College Girl Homemade Sex Clip Leaked MMS

   Delete
 2. ಒಳಗೆ ಹೋಗೋದರ ಮೊದಲೇ ಔಟಾದರೆ ರಸಾಭಾಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ತಳ ಮುಟ್ಟಿಸಿ ಚನ್ನಾಗಿ ಜಡಿಸಬೇಕು.ಅರ್ಧ ಗ೦ಟೆ ಆಳಕ್ಕೆ
  ಜಡಿಯುತ್ತಾ ಫುಲ್ ಲೆಂಗ್ತ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತಾ ಔಟಾದರೆ ಸುಖ ಜಾಸ್ತಿ.

  ReplyDelete
  Replies
  1. hi kusuma, olle experience ide nimge, nan jote nu share maadi, chat madi plsss

   rahuldcrazy69@gmail.com

   Delete
 3. mimicryganesh@gmail.com chat Madison

  ReplyDelete